Klinisk kemi - Rutinprov

Klinisk kemi - Rutinprov

Rutinprover analyseras i den ordning som de lämnas till respektive laboratorium. Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag. Vissa prover skickas mellan laboratorier inom länet och det kan då ta längre tid för beställaren att få provsvar eftersom transporttiden tillkommer. På jourtid (kvällar, nätter, helger) utförs endast akutanalyser, var god se under rubrik Klinisk kemi-Akutprov.

För ett mindre antal rutinprover är den förväntade svarstiden längre. Det kan vara prover som behöver manuell hantering och/eller medicinsk bedömning. Vissa prover sparas och mätning görs i serier en eller ett par gånger per vecka. Svarstiden finns i dessa fall angiven i provtagningsanvisningarna under rubriken Förväntad svarstid. Anges ingen förväntad svarstid i provtagningsanvisningarna gäller den generella tiden inom sex timmar under dagtid helgfri vardag.

Provresultat för rutinprover lämnas alltid till beställaren direkt efter att resultatet blivit godkänt på laboratoriet. De flesta provsvar överförs elektroniskt till patientens datajournal. Provsvar kan också överföras elektroniskt och skrivas ut på lokal skrivare eller FAX hos beställaren. Vissa provsvar, exempelvis prover med sekretess, skrivs ut på papper och skickas till beställaren.

Inom Region Dalarna är alla resultat från Klinisk kemi sökbara i Webbsök via TakeCare.

Hade du nytta av informationen?