Klinisk patologi - Normalsvar

Histologiska prov

Histologiska prov kan i regel besvaras inom 14 arbetsdagar räknat från ankomstdagen till laboratoriet.

Cytologiska prov

Allmän cytologiska prov kan i regel besvaras inom 5 arbetsdagar räknat från ankomstdagen till laboratoriet.

Indicerad cervix cytologi utan HPV analys kan besvaras inom 10 arbetsdagar räknat från ankomstdagen till laboratoriet.

Svarstid för gynekologisk cellprovskontroll varierar beroende på HPV analys samt inflöde av prover.

Obduktioner

Obduktioner inklusive eventuell mikroskopisk undersökning besvaras vanligtvis preliminärt inom 5 arbetsdagar.

I samtliga fall gäller att kompletterande analyser för fastställande av diagnos kan finnas, vilket kan fördröja svarstider beroende på svårighetsgrad och eventuellt konsultationsbehov. I dessa fall besvaras provet i regel preliminärt enligt ovan angivna tider.

Hade du nytta av informationen?