Klinisk patologi - Snabbsvar

Elektronisk beställning: Bocka i rutan akut i fältet valda analyser.

Pappersremiss: Markera med rött streck och bocka i rutan snabbsvar.

Histologiska prov: Små preparat kan besvaras preliminärt två arbetsdagar efter ankomst.

Stora prover prioriteras före andra om begärt snabbsvar.

Preparat från öronkliniken med fortsatt kirurgisk seans besvaras som snabbsvar, se länk för hantering (Åtkomst endst inom Region Dalarna)

Allmän cytologiska prov kan besvaras preliminärt samma dag alternativt nästkommande dag beroende på ankomsttid till laboratoriet.

Indicerad cervix cytologi utan HPV analys kan besvaras inom 7 arbetsdagar.

I samtliga fall gäller att kompletterande analyser för fastställande av diagnos kan finnas, vilket kan fördröja svarstider beroende på svårighetsgrad och eventuellt konsultationsbehov. I dessa fall besvaras provet preliminärt enligt ovan angivna tider.

Svar per telefon lämnas endast om telefonnummer finns angivet på remissen.

Hade du nytta av informationen?