Klinisk patologi - SVF

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Elektronisk beställning: Bocka i SVF i kompletterande uppgifter och bocka i rutan akut i fältet valda analyser.
Pappersremiss: Anteckna SVF i anamnesfältet och bocka i rutan för snabbsvar.
SVF besvaras inom angiven ledtid för respektive vårdförlopp.
Kompletterande analyser för fastställande av diagnos kan finnas, vilket kan fördröja slutsvarstider beroende på svårighetsgrad och eventuellt konsultationsbehov. I dessa fall besvaras provet preliminärt enligt angivet ovan.

Hade du nytta av informationen?