Cervixcytologi, vätskebaserad, Cyt-

  • Patologi och cytologi

Cytologisk undersökning, exfoliativ, av cervixslemhinna, Exfoliativ cervixcytologi

Laboratorium

Patologi och cytologi Dalarna

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Gynekologisk cytologi

Markera i aktuell kryssruta om provet är cellprovskontroll eller indicerad provtagning

Provtagningsmateriel

Cellprovsborste med kula, Cytobrush Plus

Spatel provtagning gyn plast

Provburk för vätskebaserad vaginalcytologi, GynThinPrep

 

Provtagning

Märk burken med kulspetspenna på avsedd yta eller med streckkodsetikett som klistras horisontellt över befintlig burkettikett. Täck ej det frostade området som visar burkens vätskenivå.

Provet tas före annan undersökning inkl palpation. Spekulum införes utan glidmedel, men kan fuktas med koksalt. Talk får ej användas. Undvik provtagning under pågående menstruation.

Undersökningsresultatet är i hög grad beroende av att cellmaterialet är tillräckligt och att fixeringen sker på korrekt sätt.

OBS! Vispa av cellmaterialet direkt efter varje fraktion – låt aldrig spatel eller borste stå i lösningen tills provet är färdigtaget. Cellerna fixeras då till spatel/borste och cellmaterialet blir av dålig kvalitet.

Bakre fornix: Skrapa med plastspatel. Snurra spateln kraftigt ca 10 varv i fixeringslösningen.

Portio: Hela ytan skrapas med plastspatel. Snurra spateln kraftigt ca 10 varv i fixeringslösningen.

Cervix: Cervixborste införs med lätt tryck i cervixkanalen tills endast fibrerna längst ned syns. Borsten roteras ett varv. För att sekretet som körtelcellerna ligger i lättare ska lossna måste borsten snurras i fixeringslösningen samtidigt som den trycks mot burkens kant. Dra åt burkens lock så att den svarta markeringen på locket möter den svarta markeringen på burken.

 

Kommentar

Cellmaterialet fixeras i burkens vätska.
Burken förvaras i rumstemperatur.
Burk och eventuella remisser skickas till klinisk mikrobiologi.

Akutanalys

Nej

Biobanksprov

Ja

Ackrediterad

Ja