Dalarnas läkemedelskommitté

Läkemedelskommittén är Region Dalarnas expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommitténs arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer och direkt underställd regionstyrelsen.

Läkemedelskommittén ska verka för:

  • En medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning
  • En samstämmig läkemedelsinformation till patienter

Terapigrupper

Kontakta oss om du önskar komma i kontakt med någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs terapigrupper. Mejla på: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?