Dalarnas läkemedelskommitté

Läkemedelskommittén är Region Dalarnas expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommitténs arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer och direkt underställd regionstyrelsen.

Läkemedelskommittén ska verka för:

  • En medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning
  • En samstämmig läkemedelsinformation till patienter

Kontakta oss om du önskar nå Läkemedelskommitén eller någon av medlemmarna i  terapigrupperna. E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se

En lista över medlemmarna i terapigrupperna finns här

Hade du nytta av informationen?