Aktuellt om terapirekommendationerna

En större revidering av terapirekommendationer görs vartannat år. Här på webben uppdateras texten löpande vid behov. De senaste ändringarna finns listade längst ned på den här sidan.

Region Dalarnas terapirekommendationer ger dig som är förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård. Terapirekommendationerna utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper.

Rekommendationerna är anpassade till all rutinsjukvård och tar i första hand upp vanliga läkemedel som används till stora diagnosgrupper av ”normalpatienter”. Ansträngning har gjorts för att nå överensstämmelse med nationella och regionala vårdprogram. I de fall där det finns likvärdiga preparat har vi i första hand valt det som har starkast terapitradition, hänsyn har också tagits till miljöpåverkan.

Lika viktigt som att välja rätt preparat är att ha en plan för uppföljning och utsättning. Kom ihåg att dokumentera detta i journalen så det blir möjligt för andra kolleger att följa din tanke.

 

Revidering i enlighet med Basläkemedel 2021

Vid revideringen av listan Basläkemedel 2021 har några kapitel i Terapirekommendationer uppdaterats för att överensstämma med baslistan. Se berörda avsnitt för närmare detaljer:

Blod

 • Järnbrist
 • Koagulation

Endokrina sjukdomar

 • Diabetes typ 2

Hud

 • Hidradenitis suppurativa

Kvinnosjukdomar

 • Kolpiter
 • Antikonception
 • Klimakteriebesvär
 • Atrofisk kolpit

Luftvägar

 • Astma vuxna

Mage-tarm

 • IBS
 • Duodenalsår
 • Ventrikelsår
 • GERD

Munhålans sjukdomar

 • Akut herpetisk gingivostomatit
 • Aftösa lesioner

Neurologi

 • Restless legs

Psykiatri

 • Depression och ångestbehandling
 • Substansbruk - alkohol

Smärta

 • Nociceptiv smärta

Reumatism

 • Gikt

Urologi

 • Uretärstensanfall
 • Erektil dysfunktion

Dela:

Hade du nytta av informationen?