Dehydrering och vätskebrist - läkemedelsjusteringar

Reviderad 2022-01-01. Ny sida

Region Dalarna har tagit fram en riktlinje för läkemedelsjusteringar vid vätskebrist och dehydrering. Klicka här för att komma till dokumentet.

Syftet med dokumentet är att ge läkaren stöd för att utföra läkemedelsjusteringar hos patienter med dehydrering samt att ge sjuksköterskor stöd i att identifiera patienter med
riskläkemedel vid dehydrering.

Dokumentet är baserat på Region Uppsalas riktlijne ”Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare”.

 

Hade du nytta av informationen?