Primär hypotyreos

Reviderat 2022-01-01. Redaktionella ändringar

Förstahandspreparat

Levaxin (levotyroxin)

 

Primär hypotyreos hos vuxna handläggs i allmänhet inom primärvården. Den enda validerade metoden för att kontrollera tyreoideafunktion är blodprov som mäter S-TSH och fritt-T4. Patienter med primär hypotyreos ska behandlas med levotyroxin enbart.

Substitutionsbehandling med levotyroxin bör inledas försiktigt hos äldre personer samt de med hjärtsvikt - startdos 25 mikrogram/dygn med dosökning om 25 mikrogram varannan vecka. Vanlig underhållsdos är 100–150 mikrogram levotyroxin per dygn, vilket motsvarar c:a 1,6 mikrogram/kg/dygn. Levotyroxindosen styrs av S-TSH, som ska ligga inom referensintervallet. Vid kvarstående symtom på hypotyroidism och ett TSH-värde i övre referensintervallet rekommenderas dosökning tills patienten når ett TSH mellan 0,5–2,0 mU/L. Hypotyreos hos gravida, se separat PM.

Hade du nytta av informationen?