Hjärtsvikt, bevarad vänsterkammarfunktion

Reviderat 2020-01-01

HFpEF

Hälften av hjärtsviktspatienterna. Saknas specifik behandling. Behandla underliggande sjukdom såsom hypertoni, diabetes, förmaksflimmer, tyroideasjuka, leversjukdom, sömnapne, fetma-se resp avsnitt. Diuretika vid vätskeretention. Undvik långverkande nitrater. Se vårdprogram hjärtsvikt på INTRA.

Dela:

Hade du nytta av informationen?