Hjärtsvikt, bevarad vänsterkammarfunktion

Reviderat 2022-01-01. Tillägg av mening om svag evidens för behandling.

HFpEF

Hälften av hjärtsviktspatienterna. Saknas specifik behandling. Evidensen för behandling är svag. Behandla underliggande sjukdom såsom hypertoni, diabetes, förmaksflimmer, tyroideasjuka, leversjukdom, sömnapne, fetma-se resp avsnitt. Diuretika vid vätskeretention. Undvik långverkande nitrater. Se vårdprogram hjärtsvikt (intern länk, nås endast via Region Dalarnas nätverk) på INTRA.

Hade du nytta av informationen?