Hudsjukdomar

Reviderat 2024-01-01. Se respektive avsnitt eller kapitlet Aktuellt om terapirekommendationerna

Referenser

 • Behandling av akne – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider, Läkemedelsverket
 • Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • Läkemedelsbehandling av bakteriella hud-  och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • Behandling av primär lokaliserad hyperhidros i offentlig sjukvård, rekommendation från SSDV
 • Behandling av huvudlöss  – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • Rosacea, Internetmedicin.se
 • Behandling av dermatomykoser – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket
 • SDKO:s riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer, Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
 • Urtikaria. Nässelutslag. Praktiskmedicin.se
 • Kutana vårtor, Internetmedicin.se