Akne

Reviderat 2024-01-01. Redaktionella ändringar

Förstahandspreparat

Basiron AC (bensoylperoxid) - ej förmån
Differin (adapalen)

Övriga rekommenderade preparat

Dizmine (drospirenon + etinylestradiol)
Epiduo (adapalen + bensoylperoxid)
Finacea (azelainsyra)
Lymecyklin*

____________________________________________________________________
Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

Farmakologisk behandling

Basbehandling är bensoylperoxid (Basiron AC) och/eller adapalen (Differin). Bättre effekt och compliance kan fås av den fasta kombinationen bensoylperoxid och adapalen (Epiduo). Lokalbehandling av akne irriterar huden varför upptrappning av behandling rekommenderas och vid behov mjukgörande kräm.
Azelainsyra (Finacea) är mindre lokalirriterande och kan, trots långsammare insättande effekt, vara aktuellt för de patienter som inte tolererar bensoylperoxid eller adapalen.

Vid svår akne kan tidsbegränsad (3 mån) peroral antibiotikabehandling ges;

 1. Lymecyklin 300 mg x 2 i 6-8 veckor, därefter 1x1 i 4-6 veckor. Upprepas högst en gång, minst en månads terapifritt intervall. För bättre effekt och minskad risk för resistensutveckling bibehålls samtidig lokalbehandling
 2. Till kvinnor med behov av antikonception och som saknar riskfaktorer för VTE kan kombinerad hormonell preventivmetod med effekt på akne (drospirenon+etinylestradiol, Dizmine) förskrivas vid sidan om annan behandling
 3. Epiduo finns i två styrkor där kombinationen adapalen 0,3% bensoylperoxid 2,5% kan vara ett alternativ om peroral behandling inte är aktuell
 4. Remiss till Hudmottagning för ställningstagande till Isotretinoin vid ärrbildande akne eller otillräcklig effekt av perorala antibiotika i kombination med lokalbehandling.

Svårighetsgrad och behandling                                                 

 • övervägande komedoakne - adapalen (Differin)
 • lindrig papulopustulös akne - bensoylperoxid (Basiron, receptfri, ej förmån)
  adapalen (Differin) azelainsyra (Finacea)
 • medelsvår papulopustulös akne - bensoylperoxid + adapalen i fast kombination (Epiduo)
 • svår papulopustulös akne - lymecyklin 300 mg x 2, max 3 månader, alltid i kombination med lokal behandling.
 • nodulocystisk akne - lymecyklin 300 mg x 2 parallellt med remiss till hudläkare

Uppföljning/utsättning

Effekten av utvärtes behandling bör utvärderas tidigast efter 6–8 veckor.
För att undvika recidiv bör lokal behandling fortsätta även efter utläkning så länge aknebenägenhet kvarstår.

Graviditet

Isotretinoin är ett specialistpreparat som används vid svår akne. Det är teratogent och får inte användas av fertila kvinnor om inte villkoren i ett program för att förhindra graviditet är uppfyllda.
Läkemedel med retinoider som smörjs på huden (Differin, Epiduo, Acnatac) är troligen inte skadliga för fostret men som en försiktighetsåtgärd får de inte heller användas under graviditet eller av kvinnor som planerar att bli gravida.