Bensår

Reviderat 2024-01-01. Ny text om basbedömning och sårrengöring.

Förstahandspreparat

Kaliumpermanganat APL - Badtillsats
Metylrosanilin APL - Kutan lösning
Zipzoc (zinkoxid) - Salvstrumpa
Ättiksyra APL - Kutan lösning

Övriga rekommenderade preparat
Flukloxacillin*
Klindamycin*

____________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* =generiskt utbyte på apotek

Se nationellt-vardprogram-for-svarlakta-sar.pdf (nationelltklinisktkunskapsstod.se)
En basbedömning ligger till grund för behandlingsstrategi och råd om egenvård. Basbedömningen omfattar:

 • Anamnes med särskilt fokus på tidigare och aktuella sjukdomar, aktuella läkemedel och rökning.
 • Status med Body Mass Index (BMI), rörlighet och nutritionsstatus.
 • Såranamnes med såruppkomst, sårduration, tidigare sår, djup ventrombos, kärlkirurgiska åtgärder eller tidigare amputation.
 • Smärtanalys och smärtskattning med till exempel visuell analog skala (VAS) och/eller numerical rating scale (NRS).
 • Kärlstatus med palpation av perifera pulsar, ankeltryck och ankel/armtrycksindex
 • Sårstatus med sårstorlek, sårlokalisation, sekretion, fibrin, nekros, granulationer, sårkanter och tecken på sårinfektion.
 • Utseendet på huden runt såret till exempel ödem, rodnad, blek hud, hyperpigmentering, varicer, behåring, atrophie blanche och lipodermatoskleros (senstadium av ödem med kronisk inflammation och bindvävsomvandling).
 • Blodsockerkontroll och HbA1c vid misstanke om diabetesrelaterat fotsår.

Kompressionsbehandling, fysisk aktivitet och högläge i vila är honnörsord vid venösa sår. Hydrostatiska sår läker alltid med adekvat kompression. Ankeltryck mäts och dokumenteras på patient som ej har palpabel puls på foten. Eliminera läkningshämmande faktorer, viktigt med adekvat smärtlindring och nutrition! Patient med ischemiskt sår och vilovärk bör handläggas skyndsamt!

Alla bensår är koloniserade med bakterier (odla och behandla med systemisk antibiotika endast vid klinisk infektion). Använd EJ lokal antibiotikabehandling.

Sträva efter så få omläggningar som möjligt för att inte störa läkningsprocessen och att samma sköterska utför omläggning och regelbunden fotodokumentation/mätning för att följa förloppet.

Sårrengöring:

 • Bakteriedödande/uttorkande: kaliumpermanganatlösning, badtillsats 3 %, 1-2 ml per liter kranvatten
 • Pseudomonashämmande: Ättiksyra (hushållsättika) 12 %, 1 del ättika 10 delar kranvatten
 • Dränk in en nonwovenkompress med aktuell lösning och lägg på såret i 15-20 minuter.

Remissväg:

Patienter med oklar etiologisk diagnos - Hudmottagning, Falu lasarett
Patienter med stora, smärtande sår - Kirurgmottagning, Falu lasarett, för
ställningstagande till transplantation
Patienter med kontakteksem - Hudmottagning, Falu lasarett
Patienter med ytlig venös insufficiens - Kirurgisk mott, Mora/Falu lasarett
Patienter med misstanke på cancer - Kirurgisk mott, Mora/Falu lasarett
Patienter med arteriella sår - Kärlkirurgisk mott, Falu lasarett
Yngre pat med djup venös insuff - Kärlkirurgisk mott, Falu lasarett

Farmakologisk behandling

• Flukloxacillin tablett
• Clindamycin kapsel vid penicillinallergi
• Metylrosanilin kutan lösning 0,1 % (gentianaviolett)
• Ättiksyra kutan lösning 5 mg/ml, spädes till 1 mg/ml, mot pseudomonas aeruginosa
• Zipzoc salvstrumpa
• Kaliumpermanganat badtillsats 3%, 1-2 ml tillsätts per liter ljummet vatten