Bensår

Reviderat 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

kaliumpermanganat - badtillsats
metylrosanilin - kutan lösning
Zipzoc - salvstrumpa
ättiksyra - kutan lösning

Övriga rekommenderade preparat
flukloxacillin 
klindamycin 

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Se vårdprogram Dalabensår.

Etiologisk diagnos av bensåret fastställs av läkare.

Kompressionsbehandling, fysisk aktivitet och högläge i vila är honnörsord vid venösa sår. Hydrostatiska sår läker alltid med adekvat kompression. Ankeltryck mäts och dokumenteras på patient som ej har palpabel puls på foten. Eliminera läkningshämmande faktorer, viktigt med adekvat smärtlindring och nutrition! Patient med ischemiskt sår och vilovärk bör handläggas skyndsamt!

Alla bensår är koloniserade med bakterier (odla och behandla med systemisk antibiotika endast vid klinisk infektion). Använd EJ lokal antibiotikabehandling.

Sträva efter så få omläggningar som möjligt för att inte störa läkningsprocessen och att samma sköterska utför omläggning och regelbunden fotodokumentation/mätning för att följa förloppet.

Remissväg:

Patienter med oklar etiologisk diagnos - Hudmottagning, Falu lasarett
Patienter med stora, smärtande sår - Kirurgmottagning, Falu lasarett, för
ställningstagande till transplantation
Patienter med kontakteksem - Hudmottagning, Falu lasarett
Patienter med ytlig venös insufficiens - Kirurgisk mott, Mora/Falu lasarett
Patienter med misstanke på cancer - Kirurgisk mott, Mora/Falu lasarett
Patienter med arteriella sår - Kärlkirurgisk mott, Falu lasarett
Yngre pat med djup venös insuff - Kärlkirurgisk mott, Falu lasarett

Farmakologisk behandling

• Flukloxacillin tablett
• Clindamycin kapsel vid penicillinallergi
• Metylrosanilin kutan lösning 0,1 % (gentianaviolett)
• Ättiksyra kutan lösning 5 mg/ml, spädes till 1 mg/ml, mot pseudomonas aeruginosa
• Zipzoc salvstrumpa
• Kaliumpermanganat badtillsats 3%, 1-2 ml tillsätts per liter ljummet vatten

Dela:

Hade du nytta av informationen?