Blöjeksem

Reviderat 2024-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Cortimyk kräm (hydrokortison + mikonazol)

Vid lättare besvär med rodnad och irriterad hud: Lufta mycket - låt barnet vara utan blöja så mycket som är praktiskt möjligt, täta blöjbyten ev fet salva i tunt lager. Vid vätskande partier och sår med misstanke om svampinfektion används hydrokortison i kombination med svampmedel.