Eksem

Reviderat 2024-01-01. Rekommendation propylenglykol kutan emulsion borttagen, för tunn för atopiker.

Förstahandspreparat

Karbamid 5% kräm/lotion*
Miniderm Duo kräm (karbamid + glycerol)
Hydrokortison* - Grupp I
Locoid lipid (hydrokortisonbutyrat)- Grupp II 
Ovixan (mometasonfuroat)- Grupp III 
Klobetasol* - Grupp IV 

Övriga rekommenderade preparat
Elidel  (pimekrolimus)
Protopic  (takrolimus)
Flukloxacillin*
Klindamycin*

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

Farmakologisk behandling

Mjukgörande medel
Mjukgörande kräm utgör tillsammans med lokala glukokortikoider grundbehandling vid alla typer av eksem.
Regelbunden användning av mjukgörande minskar risken för att eksem ska blossa upp. Mjukgörande förskrivs på recept endast till patienter med hudsjukdom där behandling räknas fortgå mer än tre månader per år.

Vid smörjning av hela kroppen morgon och kväll kan det till en vuxen person gå åt mer än en pumpflaska mjukgörande per månad. 
  • Karbamid 5% kräm/lotion, effektiv fuktbindare men kan ge sveda
  • Miniderm Duo kräm innehåller 20% glycerol och 2% karbamid, rekommenderas till barn pga. mindre sveda.

Kortison
Behandla dagligen till förbättring (vanligtvis 1-2 veckor) och glesa sedan ut behandlingen. Vid långvariga eksem rekommenderas underhållsbehandling med kortison 1-2 gånger per vecka.

Ansikte: grupp I-steroid (hydrokortison 1% även kring ögonen), grupp II-steroid kan användas kortvarigt

Intertriginöst: grupp I-II-steroid

Kroppen i övrigt: upp till grupp III-IV-steroid. Även barn kan vid behov behandlas med Ovixan. 

Ocklusionsbehandling (kortison under hydrokolloida förband eller Zipzoc salvstrumpa plus Tubifast) kan påskynda läkning men ger samtidigt ökad risk för atrofi.

  • Grupp I - Hydrokortison - svag - 2 gånger dagligen
  • Grupp II - Locoid Lipid - medelstark -  1-2 gånger dagligen
  • Grupp III - Ovixan - stark -  1 gång dagligen
  • Grupp IV - Dermovat - extra stark -  1 gång dagligen

Vid terapisvikt, framför allt vid eksem i ansiktet, är kalcineurinhämmare (Protopic, Elidel) ett alternativ. Protopic 0,1% har salvbas och är effektmässigt i nivå med grupp II-steroid, Protopic 0,03 % till barn verkar vara något mer effektiv än grupp I-steroid. Elidel har krämbas och effekt motsvarande grupp-I-steroid.

Infekterat eksem

Alla eksem är i princip koloniserade men vid synliga tecken på infektion kan klorbad vara av värde, antingen som helkroppsbad eller t.ex. handbad. Om förloppet inte vänder trots adekvat lokalterapi och bad ges antibiotika peroralt.

Även vätskande och såriga eksemområden kan smörjas med kortison kräm.

Klorbad:

  • Tillsätt 1 dl Klorin (oparfymerad hushållsklorin) till ett fullt badkar (ca 150 liter), ½ dl till ett halvfyllt badkar eller knappt 1 tesked per 5 liter vatten vid bad i badbalja. Tillsätt badolja. Blanda.
  • Bada 5-10 min, längre tid torkar ut huden. Duscha av. Klapptorka försiktigt.
  • Smörj med kortison enligt ordination och mjukgörande kräm medan huden fortfarande är fuktig.
  • Upprepa badet vid behov, max 2-3 gånger per vecka.

Flukloxacillin tabl. normalt 7 dagars behandling, doseras tre gånger per dygn
Klindamycin kaps. vid penicillinallergi