Psoriasis

Reviderat 2024-01-01. Text om remiss till hudklinik tillagd.

Förstahandspreparat

Mjukgörande - se avsnitt Eksem
Kortison - se avsnitt Eksem

Övriga rekommenderade preparat
Calcipotriol + betametason gel* 
Protopic 

____________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

Se även kapitel Fysisk aktivitet

Bakgrund

Sjukdomsbilden vid psoriasis är mycket varierande men vid svår psoriasis ger den kroniska inflammationen ökad risk för utveckling av metabolt syndrom. Vid utbredda hudförändringar rekommenderas att frikostigt kontrollera blodtryck, blodsocker och blodfetter. Ledbesvär förekommer hos cirka en tredjedel. Övervikt, rökning och alkohol kan försämra hudsjukdomen.

Farmakologisk behandling

Mjukgörande och kortisonberedningar är förstahandsval och kombinationspreparat innehållande kalcipotriol + betametason är andrahandsval. Den måttligt bättre effekten av kombinationspreparaten mot en betydligt högre kostnad gör att ren kortisonberedning ska provas i första hand. 

Remiss till Hudklinik vid otillräcklig effekt av lokalbehandling hos vuxna och vid misstanke om psoriasis hos barn.

Lokalisation och behandling

  • Ansikte - 1. Grupp I-steroid (Hydrokortison) 2. Kalcineurinhämmare (Protopic)
  • Hårbotten - 1. Grupp III-steroid (Betnovat kutan emulsion) ev med tillsats av salicylsyra (Diprosalic)
    Avfjällande vid behov med Salicylsyra 5 % i Decubal, låt verka 3-4 timmar innan urkamning, hårtvätt
    2. betametason+kalcipotriol gel
  • Kroppen - Grupp III-IV-steroid
  • Underliv och intertriginöst - Grupp I-II-steroid (Hydrokortison, Locoid lipid)

Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Psoriasis och psoriasisartrit