Psoriasis

Reviderat 2022-01-01. Strukit text om enbart mjukgörande vid lindrig psoriasis.

Förstahandspreparat

Mjukgörande - se avsnitt Eksem
Kortison - se avsnitt Eksem

Övriga rekommenderade preparat
Daivobet 
Protopic 

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Se även kapitel Fysisk aktivitet

Bakgrund

Sjukdomsbilden vid psoriasis är mycket varierande men vid svår psoriasis ger den kroniska inflammationen ökad risk för utveckling av metabolt syndrom. Vid utbredda hudförändringar rekommenderas att frikostigt kontrollera blodtryck, blodsocker och blodfetter. Ledbesvär förekommer hos cirka en tredjedel. Övervikt, rökning och alkohol kan försämra hudsjukdomen.

Farmakologisk behandling

Mjukgörande och kortisonberedningar är förstahandsval och kombinationspreparat innehållande kalcipotriol + betametason är andrahandsval. Den måttligt bättre effekten av kombinationspreparaten mot en betydligt högre kostnad gör att ren kortisonberedning ska provas i första hand. 

Lokalisation och behandling

  • Ansikte - 1. Grupp I-steroid (Hydrokortison) 2. Kalcineurinhämmare (Protopic)
  • Hårbotten - 1. Grupp III-steroid (Betnovat kutan emulsion) ev med tillsats av salicylsyra (Diprosalic)
    Avfjällande vid behov med Salicylsyra 5 % i Decubal, låt verka 3-4 timmar innan urkamning, hårtvätt
    2. betametason+kalcipotriol (Daivobet gel)
  • Kroppen - Grupp III-IV-steroid
  • Underliv och intertriginöst - Grupp I-II-steroid (Hydrokortison, Locoid lipid)

Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Psoriasis och psoriasisartrit

Dela:

Hade du nytta av informationen?