Rosacea

Reviderat 2024-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Finacea gel (azelainsyra)
Soolantra kräm (ivermektin)

Övriga rekommenderade preparat 
Lymecyklin*
Oracea (doxycyklin) - Ej förmån

___________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

 

Lokalbehandling med Finacea (azelainsyra) eller Soolantra (ivermektin). Långa behandlingstider krävs (minst tre månader). Vid otillräcklig effekt ges tillägg med lymecyklin 300 mg (1x2 i 2v, 1x1 i 2v, sedan försök till nedtrappning till 1x1 varannan dag i 4-8 veckor. Minst en månads uppehåll innan behandling ev upprepas).

Vid magbiverkningar är Oracea, lågdoserat doxycyklin, ett alternativ (ej förmån).