Rosacea

Reviderat 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Finacea 
Soolantra

Övriga rekommenderade preparat 
lymecyklin 
Oracea - ej förmån

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

 

Lokalbehandling med Finacea (azelainsyra) eller Soolantra (ivermektin). Långa behandlingstider krävs (minst tre månader). Vid otillräcklig effekt ges tillägg med lymecyklin 300 mg (1x2 i 2v, 1x1 i 2v, sedan försök till nedtrappning till 1x1 varannan dag i 4-8 veckor. Minst en månads uppehåll innan behandling ev upprepas).

Vid magbiverkningar är Oracea, lågdoserat doxycyklin, ett alternativ (ej förmån).

Dela:

Hade du nytta av informationen?