Skabb

Reviderat 2024-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Tenutex (bensylbensoat + dusulfiram) - Ej förmån

Påvisa skabbdjur innan behandling! Om skabb misstänks men inte kan påvisas remitteras till hudklinik för säkerställande av diagnos.

Skabb är en smittsam sjukdom som drabbar alla åldrar. Om skabb uppträder i en familj ska hela familjen och deras nära kontakter behandlas samtidigt. Man kan vara smittad och sprida smitta vidare utan att märka det eftersom det kan ta 1-2 månader innan man får klåda.

Tenutex kutan emulsion – enligt FASS, noggrann behandlingsanvisning finns under Bipacksedel (extern länk) Ej till gummiallergiska.

Trots rätt genomförd behandling tar det 1-2 veckor innan klådan har klingat av. Klådan kan lindras med kortisonkräm.