Tumörer

Reviderat 2020-01-01

Förstahandspreparat

Aldara  
Actikerall

Remisser för bedömning av hudtumörer skickas till Hudkliniken som i sin tur, vid behov, vidarebefordrar till annan enhet. Px taget på VC underlättar bedömning av remiss och lämplig åtgärd kan planeras. Önskvärt är tydliga remisser med frågeställning, storleksangivelse och om möjligt PAD-svar och foto.

Godartade hudförändringar som önskas borttagna av kosmetiska skäl kommer inte att bedömas/åtgärdas av regionens specialistkliniker.

Vid både aktinisk keratos och basaliom är det viktigt att rekommendera användande av solskydd (försiktighet med solljus mitt på dagen, skyddande kläder och solskyddsfaktor 50+ som komplement).

Aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser, solskadad hud, är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen och har låg risk att progrediera till skivepitelcancer. Aktiniska keratoser kan gå i regress och vid diskreta förändringar eller hög ålder kan aktiv behandling avvaktas. Patienten rekommenderas mjukgörande kräm och solråd ges.

Aldara (imiquimod) Immunstimulerande kräm som strykes på 3 gånger per vecka i 4 veckor. Efter minst 4 veckors paus kan ev ytterligare en behandlingsomgång behövas. Behandlingen ger rodnad och irritation vilket är tecken på effekt. Studier finns för behandling av 4-8 aktiniska keratoser inom 20 cm² stort område.

Actikerall (fluorouracil, salicylsyra) Cellhämmande kräm med tillsats av salicylsyra för behandling av lätt till måttligt hyperkeratotiska aktiniska keratoser, upp till 10 st. Appliceras en gång dagligen till dess att lesionen/lesionerna har gått i regress, 6-12 veckor. Rodnad och irritation under behandlingen är vanligt. I metaanalys mer effektivt än Aldara och har något lägre pris men den längre behandlingstiden kan leda till sämre compliance.

Basaliom

Ytliga basaliom (Glas typ IB) kan behandlas med imiquimod (Aldara) som smörjes 5 kvällar i veckan i 6 veckor. Vid övriga Glas-typer är kirurgi förstahandsval.

Dela:

Hade du nytta av informationen?