Urtikaria

Reviderat 2020-01-01

Förstahandspreparat

Aerius - oral lösning
loratadin

Loratadin tabl, rekommenderas till vuxna och barn över 2 år. Det kan behövas dubbel eller fyrdubbel dos. Vid bristande effekt prova att byta till annat icke-sederande antihistamin. Gravida kan ges samma behandling.

Se även vårdprogram Astma (länk med åtkomst endast för regionanställd), allergi och annan överkänslighet hos vuxna i Dalarna.

Aerius oral lösning till barn under 2 år. Se Rekommenderade läkemedel för barn under kapitel Hudsjukdomar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?