Virusinfektioner

Reviderat 2024-01-01. Inga ändringar.

Herpes simplex

Herpesinfektion kan fås var som helst på kroppen men de vanligaste lokalerna är underlivet och munnen. Behandlingen är likartad oavsett lokalisation, se avsnitt under STI resp Munhålans sjukdomar.

Mollusker

Ofarliga utslag som självläker, men det kan ta månader till år. Mollusker sprids via direktkontakt eller gemensamma bad, men sjukdomen är inte särskilt smittsam.

Vårtor

Den mest effektiva behandlingen är ihärdig egenbehandling. Det finns inget stöd för att alternativa behandlingar med t.ex. frysning skulle vara mer effektivt.

Remiss till Hudkliniken för vårtbehandling returneras.

Egenbehandling:

  • VårtFri en gång per vecka. Kan även användas till små barn och personer med diabetes.
  • Fotbad + filning + Vårtmedel Stark + ev. Duodermplatta. Beh 3-7 ggr per vecka.