Kvinnosjukdomar

Reviderat 2020-01-01. Större nyheter: Betonar vikten av individuell preventivmedelsrådgivning. Förtydligat att långverkande metoder (p-stav och spiral) är de mest effektiva reversibla metoderna. Länk till sammanfattande lista över preventivmedelspreparat och priser. Stycke om långcykelbehandling inlagt

Referenser och länkar

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om antikonception, 2014

Bröstkomplikationer i samband med amning, Stockholms läns landsting, 2016

SFOG-råd för menopausal hormonbehandling, 2019

FYSS

Janusinfo.se

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om sexuellt överförbara bakteriella infektioner, 2015

Dela:

Hade du nytta av informationen?