Mag- och tarmsjukdomar

Reviderat 2020-01-01. Större ändringar: Nytt avsnitt Kronisk förstoppning. Nytt avsnitt Utsättning PPI

Referenser

Svensk gastroenterologisk förenings riktlinjer och styrdokument om dyspepsi, HP-diagnostik och –behandling, ulcussjkd, IBD och IBS.

Dela:

Hade du nytta av informationen?