Motiverande samtal

Reviderat 2022-01-01. Utförligare beskrivning i inledande text.

MI är en samarbetande samtalsstil för att locka fram patientens egen motivation till och stärka åtagandet för en förändring. ”Förändring” kan ex innebära att sluta röka, bli mer fysiskt aktiv, minska alkoholkonsumtionen, börja ta mediciner mer regelbundet eller inleda en behandling man tidigare varit tveksam till etc.

Viktigt i mötet är att tala med patienten om ämnet på ett samarbetande och utforskande sätt i en atmosfär som är bekräftande och accepterande.

Inled patientmötet med att försöka förstå vad patienten själv tänker om det hen söker för, vad hen eventuellt oroar sig för och slutligen vad patienten önskar med besöket. Därefter blir det enklare att förstå vad man som personal behöver fördjupa sig i med sin undersökning och sina frågor och att kunna hålla ett personcentrerat förhållningssätt i mötet.

Handla utifrån var patienten befinner sig i sin beredskap till förändring

Inte beredd: Väck intresse, erbjud information

Osäker/tveksam: Bekräfta svårigheter, utforska möjligheter

Beredd: Utforska plan, stöd handling

När du vill ge information eller råd:

 1. Ta upp ämnet och be om lov – skapar delaktighet, visar respekt för självbestämmande ("är det OK att vi pratar lite om...?")
 2. Informera i dialog genom att:
 • Utforska - ta reda på vad patienten vet ("vad känner du till om...")
 • Erbjud – ge information och kunskap på anpassat och begripligt sätt ("jag kan berätta mer om.../vill du veta lite mer om...")
 • Utforska - ta reda på vad patienten tycker och har förstått ("vad tänker du om detta?/vad innebär detta för dig?")

Öppna, utforskande frågor (ger ofta mer information än slutna frågor) 

Hur ser du på…?
Hur tänker du om detta?
Vad innebär detta för dig?
Vilka fördelar/nackdelar ser du med …?
Vad vet du om…?
På vilket sätt…?

Lyssna och reflektera (upprepa/omformulera)

Så du både vill och inte vill…
Du tänker att…
Du känner att…
Du undrar om…

Sammanfatta

Sammanfatta och fråga om du uppfattat rätt. Gör korta sammanfattningar under samtalets gång.

Tänk på att

Locka fram, uppmärksamma och förstärk ”förändringsprat” – yttranden som pekar mot en förändring. Motivationen till förändring finns inom patienten.
Se ”motstånd” i samtalet som en signal att gå en annan väg, undvik argumentation (”sitt på händerna”) – be istället patienten att ”berätta mer”!

Identifiera och förstärk förändringsprat
Ställ följande fyra frågor, lyssna noga:

 1. ”Varför vill du göra denna förändring?”
 2. ”Vilka är dina tre bästa skäl att göra det?”
 3. "Om du bestämmer dig för att göra detta, hur skulle du kunna gå tillväga?”
 4. ”Hur viktigt är det för dig att göra detta, på en skala från 0 till 10 där 0 är oviktigt och 10 är extremt viktigt?” (Följdfråga: ”Hur kommer det sig att du säger 4 istället för exempelvis 2?”)
 5. Gör en kort sammanfattning och ställ sedan en sista fråga:
  ”Vad tror du att du kommer att göra? / Vad blir ditt nästa steg?”

Mer läsning

https://www.regiondalarna.se/mi

https://www.regiondalarna.se/samtalomhalsa

Folder "Samtal om hälsa"

”Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring” av William R. Miller och Stephen Rollnick (Natur och Kultur - 2013)
”MI för praktiker: stöd och vägledning för motiverande samtal” av Carl-Åke Farbring och Stephen Rollnick (Natur och Kultur 2015)
”Motiverande samtal – praktisk handbok för Hälso- och sjukvård” av Barbro Holm-Ivarsson (Gothia förlag 2016)

Hade du nytta av informationen?