Aftösa lesioner

Reviderad 2022-01-01. Lagt till information om uppehåll innan eventuell ny kur med klortetracyklinhydroklorid.

Förstahandspreparat

Andolex - munsköljvätska
Hexident - munsköljvätska
Klobetasol APL - munhålegel
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL - munsköljvätska

Övriga rekommenderade preparat
Klortetracyklin-hydroklorid APL - kapslar, löses

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Recidiverande aftös stomatit är troligen den vanligaste sjukdomen i munslemhinnan, cirka 20% av befolkningen kan få periodvisa besvär. Patienter med täta recidiv kan behöva remiss för ytterligare utredning. Någon bra behandling finns inte utan får inriktas på symtomlindring. Bristtillstånd kan vara orsaken varför man bör kontrollera Hb, järn, kobolamin, homocystein, folat och zinkvärden. Vid mycket stora aften som till storlek och frekvens är kraftigt besvärande för patienten, rekommenderas remiss till Orofacial medicin/ Sjukhustandvård i Falun.

Lokalbehandling

Som första åtgärd rekommenderas byte till tandkräm utan natriumlaurylsulfat som Zendium och Sinaftin.

Därefter lokal smärtlindring med t.ex.

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml för smärtlindring
Andolex munsköljvätska 1,5 mg/ml smärtstillande för munsköljning var 1,5-3:e timme.
Ytterligare lindring av symptomen kan uppnås med antibakteriell behandling:
Klorhexidinsköljning t.ex. Hexident 2mg/ml, munnen sköljes under 1 min 2 gånger per dag.

Steroider:
Klobetasolproprionat munhålegel 0,025 %, 5 ml, sköljes runt i munnen 1 gång /dag i 5 dagar.

Lokal antibiotika:
Klortetracyklinhydroklorid APL: 1 kapsel brytes och löses i 10 ml vatten för munsköljning 2-4 min. 4 gånger dagligen i 4 dagar därefter 1 veckas uppehåll innan eventuell ny kur startar

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?