Herpetisk gingivostomatit, akut

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Andolex - munskölj
naproxen- bör undvikas till äldre
paracetamol

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Akut herpetisk gingivostomatit är den orala manifestationen av en primär herpes simplex infektion. Majoriteten av de som drabbas är barn 2-4 år. 85-90% av de primära infektionerna ger inga kliniska symtom utan kan bara konstateras genom förekomst av antikroppar i blodet. Symtomen kan variera mellan en mild gingivostomatit till de få procent av patienterna som blir allmänpåverkade med svullna ömmande lymfkörtlar och feber.  Intraoralt syns oftast en akut ödematös gingivit, hypersalivation och efter 1-2 dagar uppstår blåsor som spricker och efterlämnar smärtsamma sår.
Patienten har ofta stora svårigheter att äta p.g.a. smärta i munslemhinnan.

Behandling

Vid en akut herpetisk gingivostomatit är det viktigt att observera barnets allmäntillstånd. Man bör försäkra sig om att barnet kan få i sig vätska.

Paracetamol mot feber och smärta. Barnet bör få hjälp och uppföljning av munhygien för att förhindra sekundärinfektioner.

Munhygienen kan underlättas med tork eller bomullspads doppade i koksalt eller Andolex munsköljvätska 1,5 mg/ml smärtstillande för munsköljning var 1,5-3:e timme.

Dela:

Hade du nytta av informationen?