Inflammatoriska tarmsjukdomar, manifestation i munhålan

Reviderad 2022-01-01. Redaktionell ändring

Förstahandspreparat

Klobetasol APL - munhålegel
Nystimex - mixtur

Övriga rekommenderade preparat
fluconazol - kapslar

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Ulcerös colit och Morbus Crohn är de två vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna. I Sverige förekommer de hos 0.5-1% av befolkningen. Odiagnosticerade patienter uppsöker ibland tandvården för recidiverande aftös stomatit, eller flikiga slemhinneförändringar i buckala slemhinnan, diffusa svullnader i läppar, kinder eller en generellt granulomatös gingiva. Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom medicinerar med antiinflammatoriska preparat och vissa rekommenderas en kost där fett byts mot kolhydrater. Vissa patienter rekommenderas mjölkfri kost. De förändrade kostvanorna kan ge ökad kariesrisk. Det påverkade allmäntillståndet och de orala slemhinneförändringarna kan försämra förmågan att upprätthålla god munhygien.
Symptomlindring sker med lokalbehandling med kortison i kombination med antimykotika.

Lokalbehandling

Klobetasol APL munhålegel 0,025%  2 gånger /dag och därefter nedtrappande.

Nystimex oral mixtur 100 000 IU/ml, antimykotika profylaktiskt vid sköljning med Klobetasol 2 gånger / dag.

Fluconazol kapslar, 50 mg profylaktiskt vid sköljning med Klobetasol 2 gånger per dag.

Dela:

Hade du nytta av informationen?