Mucociter

Reviderad 2022-01-01. Redaktionell ändring.

Förstahandspreparat

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL - munsköljvätska

Mucociter orsakade av strålning eller cytostatika kan lindras med lokal analgetika som:
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5mg/ml.
Vuxna patienter bör behandlas på Orofacial medicin/Sjukhustandvård i Falun och barnpatienter på Avdelningen för Pedodonti i Falun.

Hade du nytta av informationen?