Muntorrhet

Reviderad 2022-01-01. Redaktionell ändring.

Receptbelagt läkemedel

Saliversättning med NaF 0,2 % APL 

Nedsatt eller utebliven salivsekretion kan ha många orsaker såsom läkemedelsbiverkan, reumatiska sjukdomar, Sjögrens syndrom, febertillstånd, anemier, nutritionsrubbningar, hormonella rubbningar, det normala åldrandet m.m. Strålbehandling mot huvud-halsregionen kan helt slå ut salivsekretionen.

Muntorrhet kan snabbt medföra en försämring av patientens tandstatus genom ökad karies och parodontitrisk. Risken att utveckla svampinfektioner och andra opportunistiska infektioner lokalt i munslemhinnan ökar också. De viktigaste åtgärderna för muntorra patienter är noggrann munhygien, goda kostvanor och kariesprofylax med frekvent fluoridbehandling samt användning av saliversättningspreparat.

Saliversättningsmedel

Saliversättning med NaF 0,02 % APL – receptbelagd

Exempel på receptfria salivstimulernade och fuktande preparat:

  • Proxident munspray - salivstimulerande och smörjande
  • Zendium Saliva Gel - återfuktande gel
  • Xyli Melts - salivstimulerande tabletter
  • Salivin sugtablett – salivstimulerande
  • Flux drops– salivstimulerande och innehåller fluorid

Dela:

Hade du nytta av informationen?