Munvinkelragader

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Fucidin - salva
mikonazol+hydrokortison - kräm

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Munvinkelragader är svårläkta sår i munvinklarna. Munvinkelragaderna förekommer framförallt hos äldre patienter där orsaken kan vara låg betthöjd vilket leder till salivläckage och irritation i mungiporna. Muntorrhet eller brist på järn, B12 eller zink är andra orsaker till att fissurer uppstår i mungiporna. Dessa sår infekteras lätt av svamp från munhålan och/ eller stafylokocker från hud. Behandlas med kombination av mikonazol och hydrokortison. Behandlingen kan behöva kompletteras med intraoral antimykotika.

Cortimyk, Dactacort kräm vid svampinfektion 2 gånger dagligen i 4 veckor, kan förlängas till 6 veckor.

Fucidin salva vid bakteriell infektion 2 gånger dagligen i 7 dagar. Appliceras på huden i munvinklarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?