Svampinfektioner, munhåla

Reviderad 2019-12-05. Större ändringar: Förtydligat att lokal och systemisk behandling med antimykotika inte ska kombineras.

Förstahandspreparat

Diflucan - oral suspension
fluconazol - kapslar
Nystimex -mixtur

Oral candidos orsakas vanligen av Candida albicans. Nedsatt allmäntillstånd, långvariga infektioner, anemier, hematologiska sjukdomar och endokrina sjukdomar kan disponera för candidainfektion. Den är vanlig vid behandling med immunosupprimerande medel och vid en förskjutning i den orala floran som t. ex. vid antibakteriell behandling och behandling med lokala steroider. Muntorrhet, rökning och dålig munhygien är andra predisponerande faktorer.

Candida albicans är vanligt förekommande och cirka 80 % i en normalpopulation är bärare av svampen. En underliggande predisponerande faktor måste först skapa de förutsättningar som behövs för att etablera en intraoral infektion. Behandlingsstrategin vid svampinfektion ska därför alltid vara inriktad på att identifiera och eventuellt undanröja den predisponerande faktorn innan man överväger antifungal terapi.

Lokal behandling

Nystimex mixtur 100 000 IU/ml, munsköljning 1-4 ml 4 gånger dagligen i 2-3 veckor som kan förlängas till 4-6 veckor vid envisa eller uttalade infektioner.

Systemisk behandling

Flukonazol kapslar, 200 mg dag 1, 100 mg x 1 i 1-2 veckor.
Diflucan oral suspension 40 mg/ml, 2 ml x1 i 2 veckor, kan förlängas till 3 veckor.
Lokal och systemisk behandling ska inte kombineras. Vid utebliven effekt av systemisk behandling kan resistens mot fluconazol föreligga.

Behandling av spädbarn

Soda- eller vichyvatten, kan penslas på barnets tunga med t.ex. en bomullsvirad pinne.
Nystimex mixtur 100 000 IU/ml, munsköljning 1-4 ml 4 gånger dagligen i 2-3 veckor som kan förlängas till 4-6 veckor vid envisa eller uttalade infektioner.
Vi amning bör även bröstvårta och vårtgård tvättas efter amning för att undvika risken för smitta.

För ytterligare information

Barnhäftets bakgrundsinformation

Dela:

Hade du nytta av informationen?