Svampinfektioner, munhåla

Reviderad 2022-01-01. Redaktionella ändringar samt ändrad dosering för Flukonazol.

Förstahandspreparat

Diflucan - oral suspension
fluconazol - kapslar
Nystimex -mixtur

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Oral candidos orsakas vanligen av Candida albicans. Man räknar med att mer än 80 % i en normalpopulation är bärare. Generella faktorer som nedsatt allmäntillstånd, långvariga infektioner, anemier, hematologiska och endokrina sjukdomar samt immunsupprimerande behandling och antibiotikaterapi kan disponera för en candidainfektion. En förskjutning i den orala floran som sker vid t. ex. lokal antibakteriell behandling och behandling med lokala steroider ger även det förutsättningar för utveckling av en oral candidos liksom muntorrhet, rökning och dålig munhygien.

En underliggande predisponerande faktor måste först skapa de förutsättningar som behövs för att etablera en intraoral infektion. Behandlingsstrategin vid svampinfektion ska därför alltid vara inriktad på att identifiera och om möjligt undanröja den predisponerande faktorn innan man överväger antifungal terapi.

Lokal behandling

Nystimex mixtur 100 000 IU/ml, munsköljning 1-4 ml 4 gånger dagligen i 2-3 veckor som kan förlängas till 4-6 veckor vid envisa eller uttalade infektioner.

Systemisk behandling

Flukonazol kapslar, 100 mg x 1 i 1-2 veckor.
Diflucan oral suspension 40 mg/ml, 2 ml x1 i 2 veckor, kan förlängas till 3 veckor.
Lokal och systemisk behandling ska inte kombineras. Vid utebliven effekt av systemisk behandling kan resistens mot fluconazol föreligga.

Behandling av spädbarn

Soda- eller vichyvatten, kan penslas på barnets tunga med t.ex. en bomullsvirad pinne.
Nystimex mixtur 100 000 IU/ml, munsköljning 1-4 ml 4 gånger dagligen i 2-3 veckor som kan förlängas till 4-6 veckor vid envisa eller uttalade infektioner.
Vi amning bör även bröstvårta och vårtgård tvättas efter amning för att undvika risken för smitta.

För ytterligare information

Barnhäftets bakgrundsinformation

Dela:

Hade du nytta av informationen?