Neurologiska sjukdomar

Reviderad 2020-01-01. Större ändringar: valproat ej längre rekommenderat vid migrän på grund av risk för fosterskador. Nytt stycke om kronisk migrän. Nytt stycke om uppföljning och utsättning av levodopa vid Parkinsons sjukdom. Nytt avsnitt om spänningshuvudvärk.

Länkar och referenser

www.fass.se
www.uptodate.com
www.lakemedelsverket.se
Richard P. Allen, et al.: Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report, Sleep  Medicine, Volume 41, 2018, Pages 27-44
www.snema.se
www.janusinfo.se

Dela: