Ögonsjukdomar

Reviderat 2022-01-01. Se respektive avsnitt eller kapitlet Aktuellt om terapirekommendationerna.

Flera av de ögonläkemedel som rekommenderas finns tillgängliga både i droppflaska och i endospipetter.

I droppflaskan finns konserveringsmedel, oftast bensalkonklorid, som vid kroniskt bruk kan ge en försämrad tårfilm med besvär av torra ögon som följd. Många äldre patienter har dessutom redan en tårfilmsdefekt. I sällsynta fall kan konserveringsmedlet ge allergiska ögonbesvär.

Endospipetter är generellt något dyrare än droppflaska. De innehåller inget konserveringsmedel och har en högre säkerhet när det gäller sterilitet.

En del patienter finner det lättare att hantera en droppflaska än små pipetter, varför båda alternativen bör finnas med.

Det finns ett flertal smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel på flaska, som kan köpas receptfritt.

Hade du nytta av informationen?