Öron- näsa- halssjukdomar

Reviderat 2022-01-01. Se respektive avsnitt eller kapitlet Aktuellt om terapirekommendationerna. Avsnitt om Akut virusrinit har utgått.

Referenser kaptiel Öron- näsa- halssjukdomar

Internetmedicin (Extern otit, uppdaterad 210812, Krupp, uppdaterad 210111).
Uptodate (Management of croup, senast uppdaterad 210730, An overview of rhinitis, senast uppdaterad 201216, m fl)

Hade du nytta av informationen?