Psykiatri

Reviderat 2022-01-01. Se respektive avsnitt eller kapitlet Aktuellt om terapirekommendationerna.

Miljöaspekter

Ur miljösynpunkt finns en riskbild i gruppen psykiatrisk medicinering. För vissa substanser (sertralin) är påverkan känd med t.ex. uppmätta nivåer i fisk, för andra är påverkan okänd. Det är därför inte uppenbart att det finns en miljövinst att skifta mellan olika preparat. För de rekommenderade preparaten ovan är miljösynpunkt beaktad och har varit del i beslutet. Istället rekommenderas att undvika slentrianmässig förskrivning och att ompröva och om möjligt utsätta när behandlings målen är uppnådda. Att välja startförpackning vid start är också ett sätt att minska miljöpåverkan. 

Referenser för kapitlet

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017.
Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59.
Markus Heilig. Beroendetillstånd - Mekanismer, diagnostik och behandling. 2017. ISBN
9789144132846
Stephen M Stahl. Prescriber's Guide Stahl's Essential Psychopharmacology 6th ed. 2017. ISBN 9781316618134
David M Taylor, Thomas R E Barnes, Allan H Young. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry 11th ed. 2018. ISBN 9781119442608
Claes Lundgren. FAS UT 3. 2010. ISBN 978-91-633-7637-5

H.M. Foley, A.E. Steel. Complementary Therapies in Medicine 42 (2019) 65–81. Adverse events associated with oral administration of melatonin: A critical systematic review of clinical evidence
Karsten et al. Journal of Psychopharmacology 2017, Vol. 31(3) 327–337. Low doses of mirtazapine or quetiapine for transient insomnia: A randomised, double-blind, cross-over, placebo-controlled trial
M. Savarese ET AL. Archives Italiennes de Biologie, 153: 231-238, 2015. Subjective hypnotic efficacy of Trazodone and Mirtazapine in patients with chronic insomnia: a retrospective, comparative study

Hade du nytta av informationen?