Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar.

Reumatoid artrit
Psoriasisartropati
Spondylartriter (Ankyloserande Spondylit/tidigare Mb Bechterew) Systemsjukdomar som SLE, Myositer, Systemisk skleros, Vaskuliter bedöms och behandlas på specialistmottagning Vårdprogram för Reumatologi i primärvården finns på intranätet.

Remiss till reumatolog tidigt vid misstänkt RA, patienterna tas emot inom 2 veckor.

Undvik att behandla med Prednisolon då detta försvårar och fördröjer diagnosen, NSAID (naproxen)och paracetamol rekommenderas i väntan på bedömning. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?