Polymyalgia reumatika (PMR) och jättecellsarterit (GCA)

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

prednisolon

Farmakologisk behandling

PMR behandlas med prednisolon i lägsta effektiva dos. Vanligtvis räcker 15 mg/dag i initial dos, enstaka patienter kan behöva 20-30 mg/dag. Man bör sikta på en underhållsdos på 5-7,5 mg. Nedtrappningen behöver ofta individualiseras, styr efter symtom och SR/CRP. I samband med dossänkning upplever de flesta patienter en ökning av symtom under ett par veckor utan att det beror på inflammation, dosen ska då bara ökas igen om stigande SR/CRP. Vanlig behandlingstid är 1,5–2 år, ibland längre. Remiss till reumatolog om komplicerat, långdraget eller på annat sätt atypiskt förlopp.

Behandlingsschema prednisolon - förslag
1-4 veckor: 15 mg x 1 
5-8 veckor: 12,5 mg x 1 
9-12 veckor: 10 mg x 1 
13-> : 7,5 mg x 1  

Se Vårdprogram för Reumatologi i primärvården (intern länk, endast åtkomst inom Region Dalarnas nätverk).

GCA behandlas med prednisolon 40-60 mg. Temporalisbiopsi bör utföras inom några dagar, men undersökningen har relativt låg känslighet. Handläggs med fördel i samråd med reumatolog, Se separat PM om GCA (intern länk, endast åtkomst inom Region Dalarnas nätverk).

Behandling med interleukin-6-hämmare kan vara aktuell vid recidiv av GCA eller vid aktiv sjukdom trots kortisonbehandling. Det kan även vara aktuellt vid nydiagnostiserad sjukdom vid stor risk för framtida biverkningar av kortison och uttalade kliniska och laboratoriemässiga tecken till kärlinflammation. Sådan behandling bör skötas av reumatolog.

Tänk på osteoporosprofylax (med kalk- och D-vitamin, bentäthetsmätning, bisfosfonat) ev. ulcusprofylax samt debut av latent diabetes.

Dela:

Hade du nytta av informationen?