Reaktiv artrit

Reviderad 2020-01-01

Förstahandspreparat

Lederspan
naproxen - bör undvikas till äldre

Farmakologisk behandling

Behandla symtomatiskt med NSAID och steroidinjektioner.

  • NSAID/COX-hämmare (naproxen är mest gynnsamt ur hjärt-kärl-synpunkt)
  • Kortison, intraartikulär injektion. Triamcinolonhexacetonid (Lederspan).

Vid hög inflammatorisk aktivitet eller långdraget förlopp remiss till reumatolog för ställningstagande till DMARD-behandling.

Dela:

Hade du nytta av informationen?