Reaktiv artrit

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Lederspan (triamcinolonhexacetonid)
Naproxen* - bör undvikas till äldre

___________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan.

* = generiskt utbye på apotek

Farmakologisk behandling

Behandla symtomatiskt med NSAID och steroidinjektioner.

  • NSAID/COX-hämmare (naproxen är mest gynnsamt ur hjärt-kärl-synpunkt)
  • Kortison, intraartikulär injektion. Triamcinolonhexacetonid (Lederspan).

Vid hög inflammatorisk aktivitet eller långdraget förlopp remiss till reumatolog för ställningstagande till DMARD-behandling.

Hade du nytta av informationen?