Genital herpes

Reviderad 2019-12-03

Förstahandspreparat

aciklovir
valaciklovir

Primär genital herpes

Primär genital herpes bör behandlas. Behandlingen påbörjas så tidigt som möjligt, helst inom 72 timmar, senare om färska blåsor finns. Behandling ges med aciklovir 400 mg x 3 eller valaciklovir 500 mg x 2, i 5-10 dagar. Klinisk erfarenhet visar att tredosbehandling med aciklovir kan tillämpas med bättre compliance än femdosbehandling.

Recidiverande herpesutbrott

Vid få och korta utbrott är behandling sällan indicerad, men vid mer uttalade besvär ges i samråd med patienten: aciklovir 400 mg x 3, alt. valaciklovir 500 mg x 2. Behandlingstid 3(-5) dagar. Starta behandling tidigt för effekt.

Suppressionsbehandling

Ges vid täta (≥ 6 skov/år), långdragna eller komplicerade skov. I första hand ges aciklovir 400 mg x 2, alt. valaciklovir 500 mg x 1 eller 250 mg x 2.
Vid täta skov (≥ 10 skov/år) är behandling uppdelad på två doser/dag att föredra. Trots suppressionsbehandling kan patienten få enstaka genombrott med herpes: dosen kan då ökas till aciklovir 400 mg x 3, alt. valaciklovir 500 mg x 2, i 3 dagar. Gör uppehåll och utvärdering med ca 4-6 mån mellanrum.

Suppressionsbehandling minskar även tyst virusutsöndring, men risken för virustransmission till eventuell partner försvinner inte helt.

Vid graviditet

För riktlinjer se www.infpreg.se. Gravid kvinna med förstagångsherpesutbrott ska alltid behandlas.

Labial herpes - se separat avsnitt Herpes labialis.

Dela:

Hade du nytta av informationen?