Benign prostatahyperplasi (BPH)

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Alfuzosin*
Finasterid*

= generiskt utbyte på apotek

Bakgrund/utredning

Vanligt förekommande. Diffdiagnos prostatacancer, palpera prostata och tag PSA innan insättning av behandling då 5-alfa-reduktashämmare förväntas halvera värdet. Kontrollera om PSA efter 6 månader, har det inte minskat med hälften misstänk underliggande prostatacancer eller dålig compliance.

Behandling syftar till att relaxera blåshalsen och krympa prostatans storlek.

Farmakologisk behandling

Alfa-1-receptorblockerare, alfuzosin, har snabb effekt, relaxerar blåshalsen. Förbättrar tömningssymptom hos 75% och urinflödet hos 30-50% av patienterna. Endos utan upptrappning. Tas till natten. Sätts in direkt vid akut urinretention hos man.

Utvärdera efter 4-6 veckor och sätt ut om utebliven effekt.

Vanligaste biverkan ortostatism. Sänker blodtrycket ca 10-15 mmHg hos hypertoniker.

5-alfa-reduktashämmare, finasterid, långsam effekt. Bäst vid kraftig förstoring (>40g). Krymper prostatan ca 30%. Full effekt efter 3-6 månader. Halverar PSA i normalfallet. Om mindre minskning överväg underliggande prostatacancer.

Vanligaste biverkningarna relaterade till sexuell dysfunktion (10%).

Kombinationsbehandling.

Uppföljning/utsättning

Prova att sätta ut alfuzosin efter 3-6 månader om samtidig behandling med finasterid.

Utvärdera finasterid efter 6-9 månader. Utsättning kan ske abrupt. Om otillräcklig medicinsk effekt överväg remiss till urolog.

Hade du nytta av informationen?