Erektil dysfunktion

Reviderad 2022-01-01. Caverject Dual 10  mkg ej i förmån. Beskrivning av skillnad i effekt och biverkningar PDE-5-hämmare. Rekommenderas remiss för utbildning i injektionsteknik och titrering Caverject.

Förstahandspreparat

sildenafil - ej förmån
tadalafil - ej förmån

Övriga rekommenderade preparat
Bondil
Caverject Dual - 10 mkg ej förmån

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Bakgrund

Vanligt vid annan sjukdom såsom diabetes, hjärt-/kärlsjukdom. Även medicinbiverkan tex betablockerare. Hos yngre oftast psykogen orsak.

Utredning

Anamnes enligt ovan. Klinisk undersökning yttre genitalia, prostata och allmän könskarakteristika.

Farmakologisk behandling

  1. PDE-5-hämmare. Skillnad mellan preparat avseende framförallt längd av effekt. Viss skillnad även i biverkansprofil. Vanliga bierkningar är huvudvärk, nästäppa, ansiktsrodnad, dyspepsi och dimsyn. Individuella variationer. Ingår inte i högkostnadsskyddet och priset kan variera mellan apotek för samma produkt. Upplevd effekt kan variera mellan preparat varför det kan vara ide att prova sig fram inom gruppen vid behov.
    Tadalafil (Cialis), sildenafil (Viagra) 
  2. Prostaglandin E1. Lokalbehandling. Ingår i högkostnadsskyddet (dock ej Caverject Dual 10 mg).
    Alprostadil (Caverject, Bondil) 

Om otillräcklig medicinsk effekt överväg remiss urolog. För Caverject bör remiss skrivas för utbildning i injektionsteknik och titrering. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?