Uretärstensanfall

Reviderad 2022-01-01. Tillägg observandum om patienten kräver daglig maxdos akutbehandling under flera dagar

Förstahandspreparat

alfuzosin
diklofenak - supp, bör undvikas till äldre
ibuprofen - injektion, bör undvikas till äldre
ketorolak- injektion, bör undvikas till äldre

Övriga rekommenderade preparat

Ketogan - supp

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Bakgrund

Vanlig debutålder 20-50 år. Oftast okänd orsak. Finns dock beskrivet efter viss föda (kaffe, te, rabarber, choklad, kött), sjukdom med ökad Ca-utsöndring (hyperpara, RTA, sarkoidos, D-vitaminexcess), malignitet, cytobehandling med cellsönderfall, gikt, ileostomi eller ovanliga hereditära sjukdomar.

Utredning

Vid typisk symptomatologi räcker det med akutbehandling till smärtfrihet. Vid recidiverande besvär kontrollera s-krea, Ca-korr och urat, ej akut röntgen. Behandla till smärtfrihet. Observandum om patienten kräver daglig maxdos under flera dagar. Överväg då tidigare röntgen.

Uppföljning med DT urinvägar efter 2-3 v.

Misstänk avstängd pyelit vid stensmärta och feber, remiss till akuten.

Tänk på diff.diagnosen dissikerande aortaaneurysm om patienten är påverkad och inte svarar på behandling.

Om täta recidiv eller kvarstående sten på DT remiss till urologmottagning.

Farmakologisk behandling

Ibuprofen i.v. 400 mg-600 mg (dygnsdos max 1200mg).

Ketorolak 30mg i.m/i.v. Upprepas efter 4-6 timmar

Supp diklofenak 50 mg 1x1-3

Supp Ketogan 10/50mg, upprepas efter 6-7 timmar.

Alfuzosin till natten, relaxerar urinledaren, vid uretärsten till både kvinnor och män. Utsättes om stenen borta vid kontrollröntgen. OBS! Off-labelförskrivning varför skriv OBS på receptet. Informera om blodtryckssänkande effekt.

Dela:

Hade du nytta av informationen?