Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Vår verksamhet

Läkemedelsavdelningen inom Region Dalarna arbetar för att erbjuda patienter en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsbehandling.

Dalarnas läkemedelskommitté är regionens expertorgan

Läkemedelskommittén är Region Dalarnas expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor och direkt underställd landstingsstyrelsen. Arbetet är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer. Läs mer om läkemedelskommittén

Läkemedelsavdelningen stöttar verksamheterna

Läkemedelsavdelningen har en strategisk funktion som innebär administrativt stöd till verksamheterna i läkemedelsfrågor, beredning och utredning av frågor till Dalarnas läkemedelskommitté, läkemedelsekonomi, kvalitetsgranskning, utbildning/läkemedelsinformation, ordinationsmallar, omvärldsbevakning, upphandling av läkemedel men också operativt med läkemedelsgenomgångar på sjukhus och vårdcentraler.

Läkemedelsförsörjningen levererar läkemedel

Läkemedelsförsörjning inom landstinget tillhandahåller, beställer och expedierar läkemedel. Läkemedelsförsörjningen tillverkar även cytostatika, radiofarmaka och övrig steril extempore till regionens verksamheter.

Janusinfo

På Janusinfo finns information om nya läkemedel som införs nationellt. Syftet med ett nationellt ordnat införande är att nå en jämlik vård i landet.

Till Janusinfo

Dela:

Hade du nytta av informationen?