Cancerrådet

Region Dalarna arbetar med att förbättra vården för patienter med cancer enligt den nationella cancerstrategin.

Arbetet samordnas genom Regionalt Cancercentrum (RCC) och Region Dalarnas Cancerråd.

Cancerrådet i Dalarna

Lokala cancerråd finns i sju landsting. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från regionledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Uppdrag

Cancerrådets uppdrag är att arbeta i enlighet med åtta utvecklingsområden som är prioriterade av RCC:

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Vårdprocesser
 • Cancerrehabilitering
 • Palliativ vård
 • Kompetensförsörjning
 • Forskning och innovation
 • Patientens ställning
 • Ledning och samverkan
 • Strategisk utvecklingsplan
 • Nivåstrukturering
 • Kunskapsstyrning
 • Kvalitetsregister
 • Vårdprogram
 • Jämlik vård

Helena Hellström, chefläkare, Ledningsenheten, Centralförvaltning, ordförande Susanne Börjesson Hellerstedt utvecklingsledare/cancersamordnare, Hälso och sjukvårdsenheten, Centralförvaltning, handläggare Bitte Kans, utvecklingsledare/SVF-samordnare, Hälso och sjukvårdsenheten, Centralförvaltning Inger Bergström, Kurator, Arbetsterapi- och kuratorsenhet Falun Ludvika Mora 1:a linjens chef, Specialiserad palliativ vård Dalarna Ulrika Bergvall, verksamhetschef, Kirurgi Falun Anders Cohen, överläkare, medicinskt ansvarig onkologmottagningen, Kirurgi Falun Olof Ehrs verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin Dalarna Max Flogegård, överläkare Medicin Falun Arnela Ibrakovic kurator, Arbetsterapi- och kuratorsenhet Falun Martin Kropp bitr.verksamhetschef, Hudsjukvård Dalarna Lena Lundin verksamhetschef, Öron- näs- och halssjukvård Dalarna Anna-Lena Norin verksamhetschef, Hudsjukvård Dalarna Tomas Riman, chefläkare, divisionschef, Division Kirurgi Dalarna Annika Scott Gustafsson verksamhetschef, Medicin Falun Tibor Tot, verksamhetschef, Patologi och cytologi Dalarna Asbjörn Österberg verksamhetschef, Kirurgi Mora

Dela:

Hade du nytta av informationen?