Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

utedass

Kontinens

Alla har rätt till utredning och behandling om blåsa och tarm inte fungerar normalt. Att få komma till toaletten dygnet runt runt är en mänsklig rättighet.

Förskrivare behöver ha god kunskap om vårdprogram, förskrivningsprocessen och upphandlat sortiment. Förskrivaren ansvarar för att behovet bedöms innan utprovning sker. Uppföljning av förskrivna förbrukningsartiklar (inkontinenshjälpmedel) samt insatta åtgärder görs regelbundet så länge behovet finns.

Kontinensombud deltar vid utredning, utprovning av inkontinenshjälpmedel och uppföljningar tillsammans med patienten och förskrivaren. Ombudet stödjer och inspirerar medarbetarna att följa vårdprogram, exempelvis att utföra toalettassistans och läckagemätningar.

Kontinenssamordnaren informerar, utbildar och ger stöd till förskrivare och annan personal i hela länet. Kontinenssamordnaren ingår i nätverket Nicola.

Utbildning för förskrivare

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar (kunskapsguiden.se)

Nikola

Nationellt nätverk för blås- och tarmdysfunktion

Till nikola.nu

Dela:

Inger BlomgrenKontinenssamordnare

Telefon: 023-49 78 39
E-post: inger.blomgren@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?