Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Motiverande samtal

Att stödja människor i beteendeförändring kräver ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka personens tro på sin egen förmåga. Genom samtal tydliggörs personens motivation och mål och stärker tron på egna förmågan och känslan av sammanhang.

Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker vi personens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. En person som söker vård behöver uppleva sig lyssnad på och bli accepterad som expert på sin person och sitt liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning, vilket ger bättre resultat och effektivare resurs­användning i vården.

Hälsofrämjande samtal

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande samtal. Förmågan att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl svårt att uppfatta innehållet i ett samtal. Det kan bero på att personen kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Det kan också bero på att personen upplever situationen stressig och som ett underläge. Därför är det viktigt att ta reda på hur personen tänker och uppfattar samtalet, vilket blir grunden till respektfulla möten.

Utbildare och handledare inom MI

Region Dalarna har jobbat länge med motiverande samtal i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor lyfts samtalsmetodik som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Regionens MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

Handledare inom MI kommer ut till er verksamhet och leder träning i grupp om minst 5-6 personer med tidigare MI-kunskap. Här kan handledaren anpassa träningen specifikt efter era önskemål och förutsättningar.

Diskutera erfarenheter inom MI parvis med hjälp av kompishandledning. Ett arbetssätt för en strukturerad diskussion som kräver lite tid men ger en god chans att vidareutveckla MI-kunnandet i vardagen.

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer hitta sin egen drivkraft till att skapa sig ett hälsosamt liv. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt.

Öppna träningstillfällen

För dig som har gått någon MI-utbildning de senaste åren erbjuder vår MI-lärargrupp öppna träningstillfällen som ger dig möjlighet att repetera din MI-kunskap. Vi diskuterar, gör övningar och går igenom egna inspelade patientsamtal.

Falu Lasarett, Hus 17, lokal Budgeten
tisdag den 19 mars
kl. 13.00-15.00

Falu Lasarett, Kompetenscentrum, lokal Rum 16
torsdag den 9 maj
kl. 13.00-15.00

Introduktionskurser i MI

Vår introduktionskurs i MI omfattar tre dagar. Du går först två dagar och har en uppföljningsdag några veckor senare. På uppföljningsdagen får du göra eget praktiskt arbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal.

Syftet med kursen är att informera, väcka intresse och engagemang om MI. Målet är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna dig trygg i att kunna använda motiverande samtal i kontakten med patienter.

Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att behålla sina kunskaper. En metod kompishandledning där man jobbar i par. Därför är det bra om minst två personer från samma arbetsplats går kursen, men det är inget krav.

För att nå goda färdigheter inom MI är uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal olika sätt. Här behöver verksamhetschefen ge kursdeltagaren tid för uppföljning och se det som en del i utbildning inom MI. Det är också positivt om verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse för MI.

Kurser vårterminen 2019

 

Inspirationsdag om MI (Motivational Interviewing)

Tisdag 21 maj 2019, kl. 09.00-16.00
Fornby folkhögskola, Borlänge

Region Dalarnas MI-utbildargrupp är glad att kunna bjuda in Dig till ännu en Inspirationsdag om motiverande samtal (MI).

Alla med grundläggande kunskaper i MI är välkomna till denna dag.

Dagen bjuder på interaktiva föreläsningar med det senaste inom MI-världen där vi också repeterar och belyser en del centrala begrepp och färdigheter inom motivationsarbete med patienter inom hälso- och sjukvård.

För mer information om dagen, se inbjudan

Anmälan sker via mejl till caroline.holmen@ltdalarna.se

För frågor och eventuella specifika önskemål kontakta Mats Hogmark  mats.hogmark@ltdalarna.se

Introduktionskurs öppen i Borlänge

Den 11-12 april med uppföljningsdag den 17 maj.
Kursledare: Carina Frelin och Emma Lantz
Kurslokal: Oden på LD-Hjälpmedel.

Introduktionskurs öppen i Falun

Den 11-12 februari med uppföljningsdag den 19 mars. Kursledare Maria Hjorth och Caroline Forsberg,
Kurslokal:
Den 11-12 februari, Ambulansen konferens
Den 19 mars Kompetenscentrum R18

Fram till den 15 december har personal inom barnhälsovård BHV och mödrahälsovård MHV förtur att anmäla sig till kursen. Efter det deltaga i mån av plats.

Introduktionskurs öppen i Mora

Den 2-3 april med uppföljningsdag den 9 maj. Kursledare Katarina Andersson och Maria Persson, kurslokal Mora Folkhögskola.

Fördjupningskurs i Borlänge den 26 mars och den 7 maj

Kursledare Mats Hogmark och Maria Hjorth Målgrupp: personer som tidigare gått en introkurs i MI och använt sig av samtalsmetodiken i åtminstone ett halvår och har en önskan om fördjupning och vidareutveckling.

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta Caroline Holmén caroline.holmen@ltdalarna.se

Intresseanmälan och frågor

Kontakta Caroline Holmén, e-post: caroline.holmen@ltdalarna.se

Dela:

Caroline Holmén

Telefon: 023-49 00 72
E-post: caroline.holmen@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?