Psykiatrins utvecklingsenhet

Psykiatrins utvecklingsenhet ansvarar för ett länsövergripande arbete kring kvalitetsfrågor, uppföljning/utvärdering och organisation av utbildningar. Enheten samordnar utvecklingsprojekt och anordnar utbildningar utifrån verksamhetens behov.

Psykiatrins utvecklingsenhet arbetar med flera olika utvecklingsprojekt. Här är några av våra större uppdrag:

  • YH-utbildning för skötare
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1
  • Vårdprogram för olika patientgrupper
  • Utbildning av vård- och stödsamordnare
  • Utbildningsmaterial, GAF-filmer
  • Kvalitetsbokslut, utvärdering, uppföljning
  • Arbetsklimat / arbetsmiljöundersökningar
  • Utveckling av psykiatrins kvalitetsmanual
  • PTP-samordning
  • AT och ST-projekt

Chef Psykiatrins Utvecklingsenhet

Per Söderberg
Tel: 0225-49 45 45
E-post: per.soderberg@regiondalarna.se

Utbildningsfrågor

Tanja Krigsman
Tel: 0225-49 45 44
E-post: tatiana.krigsman@regiondalarna.se

Yh-utbildning

Elisabeth Romlid
Tel: 0225 - 49 45 41
E-post: elisabeth.romlid@regiondalarna.se

Tina Jäderbrant
Tel: 0225-49 45 41
E-post: tina.jaderbrant@regiondalarna.se

Administration

Erika Sundqvist
Tel: 0225-49 45 40
E-post: erika.sundqvist@regiondalarna.se

Kerstin Hedtorp
Tel: 0225-49 43 46
E-post: kerstin.hedtorp@regiondalarna.se

Adress

Besöksadress: Jönshyttevägen 6, plan 3, Skönviksområdet
Postadress: Box 350
Postnummer/ort: 783 27 Säter

Dela:

Hade du nytta av informationen?