Avtal Vårdval Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Den 1 februari 2022 startade Region Dalarna ett nytt vårdvalssystem inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i öppenvård (BUP), vilket innebär att barn och ungdomar har rätt att välja privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom psykiatri.

Vårdgivare som uppfyller Region Dalarnas krav har rätt att etablera verksamhet i länet med offentlig ersättning. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som trädde i kraft 2009 ska tillämpas. Det innebär att vårdgivare kan ansöka om att verka som vårdgivare i Dalarnas län inom ramen för Vårdval Barn- och ungdomspsykiatri.

Nedan finns avtal med bilagor och formulär för att ansöka om att bli godkänd som vårdgivare inom Vårdval Barn- och ungdomspsykiatri. Inkommande ansökningar bearbetas löpande.

Kontakt

Vårdvalsenheten

E-post: vardval.bup@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?