ChatGPT-3.5 inom litteratursökning

Nyhet – 01 juni 2023, kl. 14:33

Ingen har väl missat den senaste tidens diskussioner om AI och speciellt ChatGPT. Av nyfikenhet har vi på lasarettsbiblioteket i Falun testat ChatGPT-3.5 för att se hur vi kan använda AI inom litteratursökning.

Vi bad ChatGPT att ta fram systematiska översikter inom ett ämne och hjälpa oss att skapa en sökstrategi för samma ämne.

När vi frågade efter systematiska översikter om ketaminbehandling vid kronisk smärta hittade den på översiktsartiklar och artikelreferenser som inte stämmer. På ytan ser referenserna bra ut, med tidskrifter som existerar men på sidan där artikeln ska finnas finner man en annan artikel.

När vi istället bad ChatGPT att hjälpa oss att skapa en söksträng för att hitta artiklar om ketaminbehandling vid kronisk smärta i Pubmed skapade den en söksträng åt oss, men den hittade på MeSH-termer som inte finns.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ChatGPT i nuläget inte kan användas inom litteratursökning. Samtidigt går utvecklingen väldigt snabbt, och Googles medicinskt inriktade Med-PaLM 2 har visat sig framgångsrik i tester på frågor i stil med de som förekommer i "US Medical Licensing Examination" (test för att licensiera läkare i USA).

 

För den som vill läsa våra konversationer med ChatGPT finns de länkade.

ChatGPT chronic pain ketamine systematic review

ChatGPT chronic pain ketamine söksträng

Tillbaka