Prova på Må bra med litteratur

Nyhet – 23 september 2022, kl. 15:39

Sjukhusbiblioteken i Dalarna deltar i år i "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna" som arrangeras den 10 - 16 oktober. Under de här dagarna har du chansen att testa Shared reading och biblioterapi i en av våra digitala grupper: tisdagen den 11/10 kl.10.00-11.00, onsdagen den 12/10 kl. 10.00-11.00 och torsdagen den 13/10 kl. 13.00-14.00. För mer information klicka här på nyheten.

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbiblioteken i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi och Shared Reading. Just nu pågår två friskvårdsgrupper, en om att leva kreativt och en om stress. De vänder sig till regionanställd personal inom inom Region Dalarna. Under hösten planeras även en Shared Reading grupp att starta i Mora.

Under vecka 41 utökar vi vår verksamhet med tre "prova på grupper" för att alla, även du som inte är anställd inom Region Dalarna, ska få chansen att testa att må bra med litteratur. För anmälan och mer information se programöversikt: fokus på psykisk hälsa i Dalarna.

taklöstbibliotekFör mer information om vårt biblioterapeutiska arbetssätt se: Biblioterapi - Region Dalarna

Tillbaka

Dela: